OTROŠKO IGRIŠČE OŠ MARTINA KRPANA

ureditev in oprema novega otroškega šolskega igrišča

Igrišče se nahaja v zelenem območju osnovne šole na Fužinah. Namenjeno je najmlajšim učencem (prva triada) in se nahaja v ograjenem delu šolskega zemljišča na površini cca 1300 m2.

Otroško igrišče je od športnega ločeno z visoko ograjo in zelenim pasom dreves. Razdeljeno je na štiri polja z različnimi namembnostmi in različnimi igralnimi podlagami. Zunanja učilnica na betonski podlagi je opremljena z visokimi zelenjavnimi gredami in okroglimi mizami in klopmi za pouk na prostem. Igralna površina iz prodcev je opremljena s prestavljenimi obstoječimi igrali, pitnikom in novimi igrali. Na gumasti površini je večje vrvno plezalo, dinamična ravnotežna igrala in prosta označena površina za igre z žogo.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Gašperšičeva ulica 10

Naročnik: OŠ Martina Krpana

Leto projekta: 2020

Leto izgradnje: 2021

Velikost: 1.300 m2

Fotografija: Nika Curk