ZBORNICA IN UPRAVA OŠ DANILE KUMAR

nova Ureditev in oprema

Menimo, da je potrebno na novo definirati prostor, namenjen učiteljem. Če je bila včasih šolska zbornica prostor za sestanke in obveščanje, so v današnjem tehnološko informacijskem prostoru novice dosegljive takoj, fizični sestanki in konference z veliko udeleženci pa zato manj pogosti.

Komu je namenjena in kakšna naj bo sodobna zbornica v osnovni šoli? V zbornici so prisotni učitelji med prostimi urami, kar je redko, in med šolskimi odmori. Tudi takrat je v njej malo učiteljev. Večina jih dežura po hodnikih ali pa so drugače zadržani. Sodobna zbornica naj bo prostor za kratek oddih, umiritev in pripravo na naslednjo uro. Prijazno in sproščeno delovno okolje zagotovo pripomore k dobremu počutju in boljšemu delu.

Prenovljeni prostori uprave in zbornice OŠ Danile Kumar so zato razgibani in razdeljeni na območja dela, počitka, izmenjave mnenj in sprejemanja učencev ter staršev. Zasnovani so večnamensko in imajo veliko naravne svetlobe. Oprema je večinoma bela, da prostor ni prenapolnjen, kadar se v njem nahaja veliko ljudi. Leseni vložki in tapecirani elementi pa vnašajo toplino v območja, namenjena sprostitvi in počitku.

Vrsta objekta: Vzgojno izobraževalni

Lokacija: Ljubljana, Gogalova ulica 15

Naročnik: OŠ Danile Kumar

Leto projekta: 2020

Leto izgradnje: 2021

Velikost: 200 m2

Fotografija: Nika Curk